PASSIIVMAJA PÕHIMÕTTED

Kõik Plusseni hooned järgivad passivmaja parimaid tavasid ning ehitusloogikaid. Majad ehitatakse krundile lähtuvalt ilmakaartest, et tagada parim kasutus kõigile tasuta olevast kütteallikast, päikesest. Samuti on tõsise ning pideva jälgimise all külmasillavabad konstruktsioonid ning hoone õhutihedus. 

KOHANDATAV ARHITEKTUUR

Lähtuvalt passiivmaja põhimõtetest on kõik meie hooned siiski kohaldatavad iga krundiga. Kõiki mudeliseeria maju on võimalik ehitada peegelpildis ning erinevate lisade ja hooneosadega. Majade arhitektuur on parim kombinatsioon traditsioonilistest teadmistest ja moodsast elumaja arhitektuurist. 

 
 

CO2 NEUTRAALSUS

Leiame, et inimtekkelise CO2 heitmeid on võimalik juba täna oluliselt vähendada. See otsus ei sõltu eurodirektiivide ülevõtmise kiirusest, vaid tellija enda otsusest. Iga Plusseni hoone seob oma eluajal rohkem CO2 kui seda atmosfääri paiskab. Oleme endale eesmärgiks seadnud mitte jõuda heitmete nullimiseni, vaid vähendada globaalseid heitmeid samapalju kui traditsiooniline hoonete ehitus neid täna ikka veel toodab. Lihtsustatult on valem väga lihtne – suurendada puidu osakaalu, minimeerida betooni ja terase kasutust

 

MADALAD REMONDIKULUD

Ehitusmaterjali ja tehnoloogiate valikul oleme arvestuse aluseks võtnud ühe inimpõlve ehk 30 aastat, mis kattub hästi ka pika eluasemelaenu perioodiga. Selle aja jooksul ei peaks hoone omanik ette võtma ühtki suuremat kapitaalremonti ega välja vahetama ühtki tehnosüsteemi. Samuti jälgime, et iga-aastased hoone hoolduskulud ei võtaks omanikult rohkem kui 20 tundi aastas. Räägime isepuhastuvatest materjalidest, samblavastasest kaitsest, ülevärvimise mittevajamisest ja paljust muust.

 

SOBILIK ALLERGIKUTELE

Uurimused tõestavad, et looduslikel materjalidel on tervendav ja töövõimet tõstev võime. Plusseni hooned on tehtud täispuidust, mida võib töödelda vastavalt oma soovile loodussõbralike viimistlusmaterjalidega. Unusta kipsitolm või saepuruplaat, sest kõik kasutatud ehitusmaterjalid on sobilikud allergikutele ja astmaatikutele. Lisaks on Plusseni hooned erakordselt õhutihedad, mis välistab soovimatu välisõhu lekkimise hoonesse. Nilan ventilatsioonisüsteem filtreerib välja õietolmu ja metsatulekahjudest või liiklusest tekkivad peenosakesed PM10 ja PM2.5, mille tulemusena on peenosakeste kontsentratsioon siseõhus kõigest 25 % välisõhu tasemest.

 
  • LinkedIn - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Facebook - White Circle

Kõik õigused kaitstud © Plussen 2019